Duurzaamheid

Gasloos bouwen

Per 1 juli is de verplichting voor nutsbedrijven om gebouwen op gas aan te sluiten vervallen. De netbeheerder mag dus niet meer een gasaansluiting maken bij een nieuw te bouwen woning. Gasloos bouwen is ook een voorwaarde bij een aanvraag voor een Omgevingsvergunning.Ook al ligt er al een bestaande gasleiding, dan nog is men verplicht gasloos te bouwen.

Het college van burgemeester en wethouders (bevoegd gezag) kan besluiten tot het aanwijzen van gebieden waarvoor de aansluitplicht wel geldt. Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken. Tegen een dergelijk besluit van algemene strekking conform de Algemene wet bestuursrecht  staat bezwaar en beroep open voor belanghebbenden.

In een beknopte samenvatting zijn de uitzonderingen:

  1. Als er een risico is dat het gemeentebeleid gericht op aardgasvrij niet kan worden uitgevoerd;
  2. Als een alternatief (gasloos) wettelijk of fysiek niet mogelijk is;
  3. Als de kosten van het alternatief dusdanig hoog zijn dat het bouwwerk niet meer gebouwd zal worden EN dat dit bouwwerk vanwege algemeen belang wel gerealiseerd moet worden;
  4. Om zwaarwegende redenen van algemeen belang;
  5. Als het aannemelijk is dat de bouwwerken minder snel tot stand komen en de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd tussen 1-7-2018 en 1-1-2019;
  6. Als de aanpassingen naar een gasloos concept een problematisch beroep doen op schaarste van productiemiddelen in de bouwsector EN de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend tussen 1-7-2018 en 1-1-2019. 

De gemeente Venray is niet voornemens om gebieden aan te wijzen waar de aansluitplicht wel geldt. Dit aangezien er in onze gemeente voor zover wij nu kunnen beoordelen geen zwaarwegende redenen van algemeen belang spelen.

Ook voor bestaande woningen geldt de opgave om voor 2030, resp. 2050, van het aardgas af te zijn.

Bekijk hier de folder

Mocht u vragen hebben over het aardgasvrij bouwen en hoe dat aan te pakken, dan helpt de gemeente Venray u graag op weg. U kunt contact opnemen met Hanny van Dinther of Geert Claessens.